Möte 2020-09-22

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 12:00 Hörsalen