Hoppa över navigering
  1.   1

    Godkännande av ärendelista och val av justerare

  1. <p>Hylte kommun saknar ett styrdokument f&ouml;r hanteringen av kommunens gatubelysningsn&auml;t. Samh&auml;llsbyggnadskontoret har det &ouml;vergripande ansvaret f&ouml;r investering samt drift/underh&aring;ll av belysningsn&auml;tet och d&auml;r med dess fel och brister.</p> <p>&nbsp;</p> <p>En inventering av n&auml;tet &auml;r gjord, detta f&ouml;r att f&aring; en tydligare bild av de behov och &aring;tg&auml;rder som f&ouml;religger samt att f&aring; en tydligare kostnadsbild. Belysningsn&auml;tet &auml;r f&ouml;r&aring;ldrat och dess olika inneh&aring;llande delar &auml;r i stort behov av f&ouml;rnyelse och energibesparings&aring;tg&auml;rder. Kontoret k&auml;nner ett starkt behov att ha en f&ouml;rankrad belysningspolicy f&ouml;r att kunna arbeta effektivt med n&auml;tet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>De delar som tas upp i policyn &auml;r syftet med sj&auml;lva policyn, kommunens ansvar, ekonomi, drift och f&ouml;rvaltning. Ekonomiska medel f&ouml;r att f&aring; en effektivitet i arbetet har tidigare varit bristf&auml;llig men gl&auml;djande nog har det tillskjutits medel i investeringsbudgeten. Detta inneb&auml;r att arbetet kan p&aring;skyndas och en handlingsplan f&ouml;r de kommande &aring;ren kan g&ouml;ras.</p>
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.