Möte 2020-01-21

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 09:00 Hörsalen
  • Samhällsbyggnadsnämndens tilldelade ram uppgår till 20 904 000 kr för 2019, 20 496 000 kr för 2020, 21 061 000 kr för 2021.

    Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. För att
    få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. Under våren arbetade samhällsbyggnadskontoret med analyserna, både drift och investeringar, inför REP 2019-2021.


    I mars beslutade nämnden vilka prioriteringar de vill gå vidare med. Med anledning av valåret tog fullmäktige inget beslut i juni, beslutet togs i sammanträdet i slutet av november. Det innebär att detta förslag till REP 2019-2021 baseras på den ram som är fastställd av fullmäktige.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.