Möte 2020-06-16

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 10:00 Hörsalen
  • Samhällsbyggnadskontoret har identifierat behov av investeringar som finns beskrivna i bifogade bilagor. I bilagorna beskrivs nya investeringar som inte tidigare funnits med i plan samt investeringar som finns i plan men där tidigare anslag minskat eller bedöms som otillräckligt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.