• Samhällsbyggnadskontoret har identifierat behov av investeringar som finns beskrivna i bifogade bilagor. I bilagorna beskrivs nya investeringar som inte tidigare funnits med i plan samt investeringar som finns i plan men där tidigare anslag minskat eller bedöms som otillräckligt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.