Möte 2020-10-20

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 12:00 Hörsalen