Möte 2019-11-12

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 12:00 Hörsalen