Möte 2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 10:30 Lilla sammanträdesrummet