• Flyktingar i Sverige har rätt att söka asyl och därmed möjlighet att söka ekonomiskt bistånd enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och erbjudas logi. Kostnader till kommuner för förskola och skola utgår enligt schablon.

    Ifall det kommer flyktingar från Ukraina, där Migrationsverket ännu inte beslutat om ersättning, behöver socialtjänsten i Hylte kommun kunna besluta om dagersättning enligt 1 § LMA. Dessa kostnader kan sedan återsökas från Migrationsverket, och därför behöver socialsekreterarna ha delegation på att fatta dessa beslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.