•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   3

  Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken

 •   4

  Upphörande av LVU enligt 21 § LVU

 •   5

  Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s riktlinjer

 •   6

  Beslut om placering enligt 11 § LVU

 •   7

  Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU

 •   8

  Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU

 •   9

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   10

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   11

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   12

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   13

  Yttrande LVM

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.