Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 3.   3

  Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken

 4.   4

  Upphörande av LVU enligt 21 § LVU

 5.   5

  Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s riktlinjer

 6.   6

  Beslut om placering enligt 11 § LVU

 7.   7

  Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU

 8.   8

  Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU

 9.   9

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 10.   10

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 11.   11

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 12.   12

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 13.   13

  Yttrande LVM

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.