Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Anmälan av nya ärenden

 3.   3

  Återrapportering anmälda ärenden 2022

 4.   4

  Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken

 5.   5

  Beslut om provtagning inför umgänge enligt 32 a § LVU

 6.   6

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 7.   7

  Ansökan om andrahandsboende i träningslägenhet enligt 4 kap. 1 § SoL

 8.   8

  Ansökan om behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL

 9.   9

  Ansökan om tandvård enligt 4 kap. 1 § SoL

 10.   10

  Ansökan om tandvård enligt 4 kap. 1 § SoL

 11.   14

  Redovisning av ej verkställda beslut IFO 2022

 12.   15

  Redovisning av avvikelser inom IFO 2022

 13.   19

  Övrigt

 1. <p><span>Kultur- och folkh&auml;lson&auml;mnden har en budget f&ouml;r del&aring;ret p&aring; 118 114 tkr och utfallet f&ouml;r &aring;rets &aring;tta f&ouml;rsta m&aring;nader &auml;r 119 527 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse p&aring; 1 413 tkr. Om man exkluderar ekonomiskt bist&aring;nd &auml;r det &auml;r negativ avvikelse p&aring; 16 tkr. </span><br /> <br /> <span>Prognosen f&ouml;r hel&aring;ret visar en negativ avvikelse p&aring; 1 450 tkr exklusive ekonomiskt bist&aring;nd och 3 450 inklusive ekonomiskt bist&aring;nd.</span></p>
 2. <p><span>Syftet med intern kontroll &auml;r att fr&auml;mja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att</span><br /> <span>f&ouml;rebygga och hantera risker, att utnyttja m&ouml;jligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla</span><br /> <span>verksamheten och att utv&auml;rdera av verksamhetens resultat. </span><br /> <br /> <span>Av de fyra punkter som finns i internkontrollplanen f&ouml;r kultur- och folkh&auml;lson&auml;mnden ska samtliga punkter kontrolleras inf&ouml;r del&aring;rsbokslutet 2022. Kultur- och folkh&auml;lsokontoret har inte kunnat granska p&aring; tv&aring; av punkterna till del&aring;rsbokslutet. </span><br /> <br /> <span>1. N&auml;r det g&auml;ller stickprov p&aring; anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen p&aring; ekonomiskt bist&aring;nd har granskning inte kunnat g&ouml;ras d&aring; det har varit stora problem med att integrera verksamhetssystemet Treserva med verksamhetssystemet GWA som arbetsmarknadsenheten anv&auml;nder. Integreringen gjordes i juni m&aring;nad och punkten kommer att f&ouml;ljas upp till &aring;rsbokslutet. </span><br /> <br /> <span>2. Stickprov p&aring; ans&ouml;kningar visar p&aring; avvikelse i 20 procent n&auml;r det g&auml;ller att inl&auml;mnade handlingar st&auml;mmer vid ans&ouml;kan om ekonomiskt bist&aring;nd. Av dessa har tv&aring; tredjedelar resulterat i korrigeringar av utbetalt beslut och en tredjedel i avslag och &aring;terkrav. </span><br /> <br /> <span>3. Stickprov p&aring; loggar visar inte p&aring; n&aring;gon avvikelse n&auml;r det g&auml;ller att obeh&ouml;riga tar del av sekretessbelagda uppgifter stickprov p&aring; loggar </span><br /> <br /> <span>4. N&auml;r det g&auml;ller den nya att inte tillhandah&aring;lla utbildning p&aring; grundl&auml;ggande niv&aring; inom vuxenutbildning har punkten inte granskats till del&aring;rsbokslutet p&aring; grund av vakanser och sjukdom inom administrationen p&aring; Kompetenscentrum. </span></p>
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.