•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Närvaro på sammanträdet

 •   3

  Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s riktlinjer

 •   4

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   6

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   7

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   8

  Beslut om placering enligt 11 § LVU

 •   9

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 •   10

  Ansökan om vård jml 3 § LVU

 •   11

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   12

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   13

  Beslut om placering enligt 11 § LVU

 •   14

  Ansökan om fortsatt träningslägenhet enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   16

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.