• Riksdagen har beslutat om ändringar i socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1 juli 2022. Ändringarna innebär bland annat att socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder eller vårdnadshavare till ett barn som vårdas enligt LVU ska lämna drogtest före umgänge och innan en prövning av om vård enligt LVU ska upphöra.

    Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott får delegation på att besluta om provtagning inför umgänge och upphörande av vård enligt §§ 32 a och b socialtjänstlagen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.