•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB

 •   3

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   4

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   6

  Övrigt

 •   7

  Extra ärende: Stöd och behandling enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   8

  Extra ärende: Behandling enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   9

  Extra ärende: Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   10

  Extra ärende: Omprövning enligt LVU 3§

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.