Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Anmälan av nya ärenden

 3.   3

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 4.   4

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 5.   5

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 6.   6

  Beslut om vård jml 22 § LVU

 7.   7

  Socialt boende enligt 4 kap. 1 § SoL

 8.   8

  Skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL

 9.   9

  Behandling enligt 4 kap. 1 § SoL

 10.   10

  Ansökan Social Samfond I

 11.   11

  Ansökan Social Samfond I

 12.   12

  Ansökan Social Samfond I

 13.   13

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 14.   17

  Integrationsmedel

 15.   20

  Riktlinje Andrahandsboende

 16.   21

  Förändrat arbetssätt föreningsbidrag Covid-19

 17.   22

  Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och folkhälsonämnden

 18.   23

  Kompensation till Hylte Ryttarförening för uteblivna hyresintäkter

 19.   24

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.