Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Anmälan av nya ärenden

 3.   3

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 4.   4

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 5.   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

 6.   6

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 7.   7

  Medgivandeutredning enligt 6 kap 6 § SoL

 8.   8

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 9.   9

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 10.   10

  Ansökan om tandvård enligt 4 kap. 1 § SoL

 11.   11

  Ansökan till Förvaltningsrätten enligt 11§ LVM

 12.   18

  Bidrag till pensionärsföreningar

 13.   21

  Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

 14.   22

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.