Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Anmälan av nya ärenden

 3.   3

  Återrapportering anmälda ärenden 2021

 4.   4

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 5.   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 6.   6

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 7.   7

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 8.   8

  Väcka talan i vårdnadsfråga enligt 6 kap. 8 § FB

 9.   9

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 10.   10

  Ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för tandvård enligt 4 kap. 1 § SoL

 11.   11

  Omprövning av bifallsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL avseende socialt kontrakt

 12.   22

  Övrigt

 13.   23

  Extraärende: Fortsatt placering behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.