Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Närvaro på sammanträdet

 3.   3

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 4.   4

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 5.   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 6.   6

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 7.   7

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 8.   8

  Socialt andrahandskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL

 9.   9

  Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

 10.   11

  Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - Nuläge

 11.   12

  Ansökan lokal- och anläggningsbidrag Torups samhällsförening

 12.   14

  Uppföljning av föreningsrapport - Utredning "Hur mår föreningarna"

 13.   15

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.