•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   7

  Meddelande och information 2020

 •   8

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

 •   9

  Revisionens granskning av arbetsmiljö Hylte kommun

 •   10

  ANDTS riktlinje för Hyltes kommunala skolor

 •   11

  Återkoppling uppdrag om att anordna möte om integration och inkludering

 •   12

  Chalanderska Museet 2020

 •   13

  Somaliska Kultur- och idrottsföreningen 2020

 •   14

  Ungdomsledarpris 2020

 •   15

  Kulturpris 2020

 •   16

  Riktlinjer social samfond 1

 •   17

  Datum för sammanträden 2021 – Kultur- och folkhälsonämnden

 •   18

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.