Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Anmälan av nya ärenden

 3.   3

  Beslut att yttra sig till kammarrätten i mål nr 6487-22 och 6488-22

 4.   4

  Ansökan om upphörande av vård enligt 2 och 3 § LVU

 5.   5

  Ansökan om behandling enligt 4 kap 1 § SoL

 6.   6

  Ansökan om behandling, boende och försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § SoL

 7.   7

  Ansökan om behandling enligt 4 kap 1 § SoL

 8.   8

  Behandling enligt 4 kap 1 § SoL

 9.   9

  Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagan av beslut enligt 4 kap 1 § SoL

 10.   10

  Ansökan om förlängning av andrahandsboende/socialt kontrakt enligt Socialtjänstlagen 1 § 4 kap

 11.   11

  Ansökan om förlängning av andrahandsboende/socialt kontrakt enligt Socialtjänstlagen 1 § 4 kap

 12.   12

  Övrigt

 13.   13

  Extra ärende: Ansökan om fortsatt placering på behandlingshem enligt 4 kap 1 § SoL

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.