Möte 2020-02-21

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Upphörande av LVU enligt 21 § LVU

 •   3

  Upphörande av LVU enligt 21 § LVU

 •   4

  Ansökan om vård enligt 2 § LVU

 •   5

  Yttrande till Kammarrätten i mål nr 1066-20

 •   6

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.