Möte 2019-11-05

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet