Möte 2019-10-08

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
07:30 - 08:15 Lilla sammanträdesrummet