Möte 2019-06-11

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:45 Lilla sammanträdesrummet