Möte 2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet