Möte 2019-08-06

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 13:45 Lilla sammanträdesrummet