Möte 2019-08-06

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet