Möte 2019-10-01

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
12:30 - 12:45 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   3

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   4

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   6

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   7

  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB

 •   8

  Väcka talan i vårdnadsfråga enligt 6 kap. 8 § FB

 •   9

  Placering enligt 11 § LVU

 •   10

  Frågor till barn- och ungdomsnämnden - information om inkommen skrivelse

 •   11

  Avveckling av yrkeskategori inom Vuxenutbildningen

 •   12

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.