Möte 2019-09-17

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 17:00 SBK:s sammanträdesrum