Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Anmälan av nya ärenden

 3.   10

  Övrigt

 1. § 22

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2. § 23

  Anmälan av nya ärenden

 3. <p><strong>Information:</strong></p> <p>Ann-Christin Johansson, kontorschef,&nbsp;barn- och ungdomskontoret, informerar om:&nbsp;</p> <p>- Rektorsorganisationen</p> <p>- Arbetet med resursskolan&nbsp;</p> <p>- L&auml;gesrapport med anledning av covid-19.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Meddelanden:</strong><br /> <br /> &sect;24 KF - Justering av budgetprocess<br /> <br /> &sect;42 KF - Fyllnadsval barn- och ungdomsn&auml;mnden<br /> <br /> Protokoll MBL &sect;19 2020-03-17<br /> <br /> Protokoll samverkansm&ouml;te 2020-03-17<br /> <br /> Statsbidrag april</p>
 4. <p>Barn- och ungdomskontoret har reviderat nyckeltalen efter att IFO barn och ungdom samt gymnasiet och vuxenutbildningen bytt n&auml;mnd.</p>
 5. <p>I &auml;rendet redovisas f&ouml;r&auml;ndringen av personalkostnaderna per ansvar j&auml;mf&ouml;rt med utfall 2019 samma period, januari till mars. Framg&aring;r ocks&aring; hur till&auml;ggsbudget f&ouml;r omst&auml;llningsarbetet &auml;r f&ouml;rdelat per ansvar och budgetavvikelser vid bokslut 2018 och 2019.</p>

  Bilagor

 6. <p>Barn- och ungdomsn&auml;mnden ska v&auml;lja en ledamot till brottsf&ouml;rebyggande r&aring;det (BR&Aring;) f&ouml;r mandatperioden 2019-2022.<br /> <br /> <br /> <br /> BR&Aring; &auml;r ett referensorgan till samh&auml;llsbyggnadsn&auml;mnden, kultur- och folkh&auml;lson&auml;mnden, barn- och ungdomsn&auml;mnden, omsorgsn&auml;mnden, samh&auml;llsbyggnadsn&auml;mnden och kommunstyrelsen. Samr&aring;d sker mellan n&auml;mnderna, kommunstyrelsen, &ouml;vriga kommunala organ, lokala samh&auml;llsf&ouml;reningar och polisen, samt n&auml;ringslivet. Brottsf&ouml;rebyggande r&aring;det &auml;r organisatoriskt knutet till kultur- och folkh&auml;lson&auml;mnden.<br /> <br /> <br /> <br /> R&aring;det hanterar fr&aring;gor av allm&auml;n betydelse och &ouml;vergripande karakt&auml;r i brottsf&ouml;rebyggande syfte. F&ouml;r att minska brottsligheten och &ouml;ka tryggheten i samh&auml;llet.</p>

  Bilagor

 7. <p>Under sommaren g&aring;r f&ouml;rskolan och fritidshemmens verksamheter ned i volym. Verksamheterna g&aring;r samman f&ouml;r att kunna anv&auml;nda lokaler, personal och &ouml;vriga tj&auml;nster som kost och st&auml;d p&aring; b&auml;sta s&auml;tt. Verksamheterna planeras utifr&aring;n barngruppernas sammans&auml;ttning, antal och f&ouml;ruts&auml;ttning.<br /> <br /> Barn- och ungdomskontoret f&ouml;resl&aring;r att f&ouml;rskola och fritidshemmen organiserar sammanslagningen under sommaren 2020 enligt nedan.<br /> <br /> <br /> Veckorna f&ouml;r sammanslagning &auml;r f&ouml;ljande 28-31.<br /> <br /> &Ouml;ppet i Torup p&aring; f&ouml;rskolan &ndash; d&auml;r l&auml;mnas barn fr&aring;n f&ouml;rskola och fritidshem fr&aring;n Ryd&ouml; + Torup + Kinnared<br /> <br /> &Ouml;ppet i Unnaryd p&aring; f&ouml;rskolan &ndash; d&auml;r l&auml;mnas barn fr&aring;n f&ouml;rskola och fritidshem fr&aring;n Unnaryd<br /> <br /> &Ouml;ppet p&aring; S&ouml;rg&aring;rdens f&ouml;rskola &ndash; d&auml;r l&auml;mnas barn fr&aring;n f&ouml;rskola fr&aring;n Tallen + L&ouml;nnen + Kantarellen och barn fr&aring;n fritidshem fr&aring;n Elias Fries fritidshem + Kr&aring;kbergsskolan fritidshem<br /> <br /> Landeryd fritidshem och Landeryd f&ouml;rskola och L&aring;ngaryd f&ouml;rskola kan l&auml;mna d&auml;r det passar v&aring;rdnadshavare b&auml;st. Alternativen &auml;r i Unnaryd, Kinnared eller p&aring; S&ouml;rg&aring;rden.</p>
 8. <p>Tv&aring; g&aring;nger om &aring;ret (januari till juni samt juli till december) sammanst&auml;ller och analyserar barn- och ungdomskontoret periodens anm&auml;lningar och &aring;terrapporter som delges barn- och ungdomsn&auml;mnden.</p>

  Bilagor

 9. <p>I <em>Rutin f&ouml;r hantering av synpunkter och klagom&aring;l&nbsp;</em>framg&aring;r det att en sammanst&auml;llning av samtliga synpunkter och klagom&aring;l ska redovisas f&ouml;r barn- och ungdomsn&auml;mnden en g&aring;ng per &aring;r i december.</p>

  Bilagor

 10. § 31

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.