Möte 2019-07-05

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
08:00 - 08:30 IFO barn och unga
  •   1

    Fastställande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Närvaro på sammanträdet

  •   3

    Ansökan om LVU

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.