Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 2.   2

  Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS

 3.   3

  Ansökan om extern daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

 4.   4

  Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS

 5.   5

  Ansökan om extern daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

 6.   6

  Information

 7.   10

  Ansökan kommunala fonder

 8.   11

  Ombudgetering - Investeringsanslag korttidsboende

 9.   13

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.