Möte 2020-01-09

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 13:45 Omsorgskontoret Skolgatan 3i, Hyltebruk
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övriga ärenden 2020

 •   3

  Ansökan tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Ansökan personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.