Möte 2021-07-15

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   3

  Information 2021

 •   4

  Övriga ärenden 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.