Möte 2019-06-27

Omsorgsnämndens arbetsutskott
10:00 - 10:40 Skolgatan 3i, Hyltebruk
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   3

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Ansökan om särskilt boende enligt 4 § 1 SoL

 •   5

  Ansökan om avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

 •   6

  Ansökan om korttidsboende 4 § 1 SoL

 •   7

  Övriga ärenden 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.