Möte 2019-09-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott
08:15 - 12:15 Lilla sammanträdesrummet