Möte 2019-12-05

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - Lilla sammanträdesrummet