Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 2.   2

  Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS

 3.   3

  Ansökan om korttidsboende enligt 4 kap 1 § SoL

 4.   4

  Information om tidigare ordförandebeslut

 5.   5

  Information

 6.   6

  Meddelanden

 7.   7

  Revidering av delegeringsordning för omsorgskontoret

 8.   8

  Sammanställning av tillbud och arbetsskador

 9.   10

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.