Möte 2019-10-03

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:10 - 14:15 Lilla sammanträdesrummet