Möte 2019-11-07

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - Lilla sammanträdesrummet