Möte 2020-02-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:15 Linden, FORUM
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   3

  Ansökan personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Information 2020

 •   5

  Meddelanden 2020

 •   6

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - bokslut

 •   7

  Patientsäkerhetsberättelse 2019

 •   8

  Kvalitetsberättelse 2019

 •   9

  Intern kontroll 2020

 •   10

  Övriga ärenden 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.