Möte 2019-10-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Lilla sammanträdesrummet