Möte 2019-10-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:15 Lilla sammanträdesrummet