Möte 2019-06-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Lilla sammanträdesrummet