Hoppa över navigering
  1.   1

    Val av justerare

  2.   2

    Godkännande av ärendelista

  3.   8

    Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti

  1. <p><span>Kulturskolans verksamhet best&aring;r i kurser i bl.a. bild och form, dans, musik- och filmproduktion, musikl&auml;ra samt undervisning i musikinstrument. Verksamheten tillh&ouml;r idag barn- och ungdomsn&auml;mndens ansvarsomr&aring;de. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Kommunledningskontoret har uppm&auml;rksammat att Kulturskolans verksamhet till sin karakt&auml;r ligger n&auml;rmare kultur- och folkh&auml;lson&auml;mndens verksamheter. Av kultur- och folkh&auml;lson&auml;mndens reglemente f&ouml;ljer att den ansvarar f&ouml;r bl.a. &rdquo;biblioteks- och kulturverksamhet&rdquo;. Kultur- och folkh&auml;lsokontoret har ocks&aring; b&auml;ttre m&ouml;jligheter att f&ouml;rse Kulturskolan med l&auml;mpliga lokaler. &Auml;ven ur arbetsmilj&ouml;perspektiv f&ouml;r dess personal organiseras Kulturskolan med f&ouml;rdel under den n&auml;mnd som har det prim&auml;ra ansvaret f&ouml;r kultur i kommunen.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Kommunledningskontoret f&ouml;resl&aring;r d&auml;rf&ouml;r att ansvaret f&ouml;r Kulturskolan flyttas fr&aring;n barn- och ungdomsn&auml;mnden till kultur- och folkh&auml;lson&auml;mnden. F&ouml;r att &aring;stadkomma denna justering kr&auml;vs en &auml;ndring av n&auml;mndernas respektive reglementen. Kommunledningskontoret f&ouml;resl&aring;r d&auml;rf&ouml;r att f&ouml;ljande mening i barn- och ungdomsn&auml;mndens reglemente, 2 &sect;, tas bort: </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><span style="text-decoration:line-through;"><span>Att inom ramen f&ouml;r kulturskolans uppdrag f&ouml;lja utvecklingen i de fr&aring;gor som r&ouml;r barn- och</span></span></em></p> <p><em><span style="text-decoration:line-through;"><span>ungdomskultur.</span></span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Samt att kultur- och folkh&auml;lson&auml;mndens reglemente, 2 &sect;, f&aring;r f&ouml;ljande till&auml;gg:</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><em><span>Kulturskolan, inklusive att inom ramen f&ouml;r dess uppdrag f&ouml;lja utvecklingen i de fr&aring;gor som r&ouml;r barn- och ungdomskultur</span></em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span>Kommunstyrelsens arbetsutskott f&ouml;resl&aring;s besluta att skicka &auml;rendet p&aring; remiss till ber&ouml;rda n&auml;mnder.</span></p>
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.