Möte 2019-09-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Lilla sammanträdesrummet