Möte 2020-02-11

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 12:00 SBK:s sammanträdesrum