Möte 2019-09-03

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:00 SBK sammanträdesrum