Möte 2019-10-01

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:00 SBK sammanträdesrum