Hoppa över navigering
 1.   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 (REP)

 3.   4

  Plan och byggtaxa 2023

 4.   5

  Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2023

 5.   6

  Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2023

 6.   7

  VA-taxa 2023

 7.   9

  Taxa offentlig plats 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.