Möte 2019-10-29

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:00 SBK sammanträdesrum