Möte 2019-06-04

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
13:00 - 14:00 SBK sammanträdesrum