Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop av ledamöter

 2.   2

  Val av justerare

 3.   3

  Godkännande av ärendelista

 4.   5

  Information från revisorerna

 5. Bilagor

 6. Bilagor

 7.   14

  Inkomna interpellationer

 8.   15

  Inkomna motioner

 9.   16

  Avsägelser

 10.   17

  Fyllnadsval

 11.   18

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.